• Witamy w naszej kancelarii!

  Nasza kancelaria czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00 - 17:00.
  Istnieje możliwość ustalenia spotkania w soboty oraz w dogodnych dla klientów godzinach.

  Nasza Kancelaria oferuje profesjonalną obsługę w zakresie dokonywania czynności notarialnych, w ramach powszechnie obowiązujących przepisów prawa, przy zachowaniu zasad etyki zawodowej, zapewniając tym samym stronom bezpieczeństwo obrotu prawnego.

  Do dokonania jakiekolwiek czynności notarialnej niezbędne jest dostarczenie kompletu odpowiednich dokumentów (osobiście, faxem, za pośrednictwem internetu), wystarczających do sporządzenia danej czynności. Dokumenty należy dostarczyć przed ustalonym terminem, co gwarantuje sprawną obsługę.

  Czynności notarialne mogą być także dokonywane poza siedzibą Kancelarii, jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności.


  Znajdź nas w Google+
 • Czynności notarialne

  Notariusz
  Zgodnie z ustawą notariusz jest osobą zaufania publicznego, powołaną do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną. Notariusz korzysta z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym


  Czynności notarialne
  Czynności notarialne dokonywane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego. Przy dokonywaniu czynności notarialnych notariusz jest obowiązany czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne. czytaj więcej

 • Niezbędne dokumenty

  W celu usprawnienia obsługi i przyśpieszenia procedury przygotowania aktu notarialnego przedstawiamy spis podstawowych dokumentów, które należy dostarczyć do Kancelarii przed zawarciem umowy. Wskazane poniżej dokumenty są podstawą sporządzenia danej umowy, nie można jednak wykluczyć konieczności dostarczenia innych, nie wymienionych poniżej, dlatego przed umówieniem terminu podpisania aktu notarialnego zalecamy skontaktować się z Naszą Kancelarią w celu zweryfikowania dokumentów i doprecyzowania szczegółów transakcji. czytaj więcej

 • O kancelarii

  Kancelaria notarialna prowadzona jest przez Rafała Tazbir. Działa on jako osoba zaufania publicznego. Oferuje profesjonalną obsługę w zakresie dokonywania czynności notarialnych, w ramach powszechnie obowiązujących przepisów prawa, przy zachowaniu zasad etyki zawadowej, zapewniając tym samym stronom bezpieczeństwo obrotu prawnego. Kancelaria znajduje się przy ulicy. Sienkiewicza 39/5 w Kielcach.

 • ..